Bli medlem

Bli medlem i Smaker från Söderåsen

Är du intresserad av att medverka i vårt koncept?

Vänligen kontakta oss för mer information

info(at)smakerfransoderasen.se

Nya medlemmar – ansökan
Om du tycker Söderåsen behöver sina småskaliga livsmedelshantverkare och vill arbeta med att öka besöksnäringen i och omkring Söderåsen är du kanske en av oss.

1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att samla småskaliga livsmedelsproducenter/tjänsteföretag med lokal anknytning till och runt Söderåsen för att stärka ch utveckla en levande landsbygd och öka besöksnäringen kring Söderåsen. All verksamhet som föreningen bedriver skall aktivt främja och genomsyras av en hållbar utveckling, öppenhet, jämlikhet, tolerans och demokrati.

  • Vill du vara med i ett nätverk av småskaliga livsmedelsproducenter?
  • Vill du nå fler kunder med din marknadsföring?
  • Vill du ha hjälp med införsäljning och leveranser till dina kunder?
  • Vill du ha fler kunder hem till sig?
  • Vill du göra arrangemang tillsammans?

Välkommen med din ansökan! Fyll i dina uppgifter och skicka in till oss.

Årsmedlemsavgift för 2022 är 600 kr